Marugame Udon AEON MALL BinhTan

住所

Lot T5, 3rd Floor, AEONMALL Binh Tan, No.1, Road 17A, Street 11, Binh Tri Dong B Ward
Binh Tan District Thành phố Hồ Chí Minh
Southeast 700000
VN
経路案内